Rüyada çok altını olmak

rüyada çok altını olmak

Rüyada çok altını olmak

Rüyada altın bilezik taktığını görmek, rüya sahibinin eline geçecek bir mirasa işaret eder.

Rüyada kendisine büyük bir altın parçası verildiğini görmek, devlet işlerinde yüksek derecelere nail olmaya delâlet eder.

Rüyada altın bilezik görmek beş şekilde tâbir olunur: Riyaset , Hikmet, Günah ve hile, Gam ve keder, Evlad ve kardeş.

Rüyada elinde beş adet altın olduğunu görmek, halk indinde makbul olacak işlere delâlet eder. Elinde tek altın olduğunu görmek, güzel bir ev ile tâbir olunur.

Rüyada iki elinin birden altın olduğunu görmek, iş hususunda sıkıntıya düşmeye işarettir.

Kıymetli elbiselerden başörtüsü, taç ve bunlara benzer nesnelerin altın sırma ile dokunmuş veya örülmüş olduğunu görmek; bu elbiseyi giyenlerin Allahu Teâlâ'ya yakınlıklarına delâlet eder.

Yine rüyada halis altın ve gümüşten olan şeyi görmek, ihlâsa, saf niyete, anlaşmaya ve doğru söze delâlet eder.

 8 Ekim 2020 Perşembe 08:54

http://www.linatesettur.com/haber/ruyada-cok-altini-olmak-8933.html